Join PyPolska

(instructions for now only in Polish)

Zapisanie się do Stowarzyszenia PyPolska możliwe jest tylko poprzez wypełnienie deklaracji członkowskiej i wysłanie jej drogą pocztową na adres stowarzyszenia:

STOWARZYSZENIE PYPOLSKA
ul. Mikołaja Kopernika 14
40-064 Katowice

Razem z deklaracją członkowską prosimy o przesłanie dowodu wpłaty składki członkowskiej w odpowiedniej kwocie:

  • 50zł - składka zwyczajna.
  • 20zł - składka do uczniów/studentów/doktorantów do 26 r.ż.
  • 0zł - składka dla uczniów do 18 r.ż.

Dane konta oraz pełne dane kontaktowe znajdują się na stronie kontakt.

Przed złożeniem deklaracji prosimy o zapoznanie się ze statutem PyPolska.